Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
Kannattaa kysyä, ennen kuin tekee muutoksia. Rakentamiseen tarvitset aina luvan! Yhdistyksen toimihenkilöt neuvovat mielellään
 

 
Kieli keskellä suuta, etteivät pensaat tai muut rakenteet ja istutukset vaurioidu! Kumpulan polut ovat kapeita. Jos tarvitset tontille jotain isoa, kerro jo tilatessa millaiseen paikkaan auton pitää mahtua.Valvo auton ajoa alueella. Kuorma-autot kulkevat aina jätepisteen luona olevasta ajoportista.Tämä auto selvisi mutkista, mutta on kyllä aika iso Kumpulaan.

 

Kumpulan siirtolapuutarha-alueen järjestyssäännöt

 

1. Siirtolapuutarhan alue on taajamassa sijaitseva puisto eli “yleinen paikka” ja alueella noudatetaan alla olevan lisäksi järjestyslakia ja muita soveltuvia viranomaismääräyksiä. Tämän lisäksi tulee noudattaa yhdistyksen kokouksissaan hyväksymiä muita ohjeita ja määräyksiä. 1)

2. Siirtolapuutarhan alue on avoinna kaikille kesäaikana 1.5.-15.9. kello 07.00-21.00. Muina aikoina pääportti pidetään suljettuna.

3. Sivullisten liikkuminen ja oleskelu palstoilla on kielletty. Välikäytäviä ei saa käyttää kulkuteinä. Palstat kuuluvat kotirauhan piiriin.

4. Yhteisten alueiden istutuksia ja rakennelmia hoidetaan yhdistyksen hallituksen määrittämällä tavalla eikä niitä saa turmella.

5. Alueella mahdollisesti havaitsemistaan järjestysrikkomuksista, vahingoista ja yhdistyksen hoitoon kuuluvien rakennelmien vaurioista sekä vesijohto-, sähkö- ym. laitevioista on jokainen velvollinen ilmoittamaan välittömästi yhdistyksen hallitukselle tai nimetyille vastuuhenkilöille.

6. Palstojen vuokralaisten on noudatettava viranomaisten antamia aluetta koskevia maisemakuvallisia määräyksiä ja ohjeita.

7. Palstojen vuokralaisten on huolehdittava, että palstat ja niitä rajoittavat tieosat ja välikäytävät pysyvät puhtaina roskista ja rikkaruohoista sekä pidettävä pensasaidat hoidettuina.

8. Palstoilla syntyvä puutarhajäte tulee pääsääntöisesti kompostoida palstalla asianmukaisesti yleisiä kompostointiohjeita noudattaen.

9. Jätteet, joita ei kompostoida palstalla, on vietävä ja lajiteltava niitä varten osoitettuihin keräilyastioihin. Muun, kuin astioihin tarkoitetun jätteen, kuten rakennus- ja ongelmajätteet yms, vie kukin itse pois puutarhan alueelta. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava jätelakia sekä viranomaisten ja  yhdistyksen antamia ohjeita.

10. Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on sallittu vain huolto-, hälytys- ja invalidiajon kohdalla. Suurin sallittu ajonopeus on 10 km tunnissa. Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain tarkoitukseen osoitetuilla alueilla. Moottoriajoneuvojen pesu ja huolto alueella on kielletty.

11. Ajoteiden rakentaminen palstoille ja moottoriajoneuvojen pysäköiminen palstoilla on kielletty.

12. Kaikki alueen ajotiet toimivat pelastusteinä hälytysajoneuvoille, joiden on päästävä kulkemaan niillä esteettömästi.

13. Alueella pyöräiltäessä on noudatettava jalankulkijat huomioivaa varovaisuutta.

14. Tavara-, hiekka- ym. kuormia ei saa varastoida palstan ulkopuolelle. Lyhytaikainen kuorman purkaminen on sallittua, kunhan muuta liikennettä ei kohtuuttomasti häiritä.

15. Äänekäs ja häiritsevä työskentely sekä äänekkäiden laitteiden käyttö on kielletty kello 22.00-07.00 välisenä aikana ja sunnuntaisin ennen kello 10.00.

16. Alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka savulla, hajulla, melulla tai muulla vastaavalla tavalla häiritsee naapureita tai ympäristöä. Radiota ja vastaavia laitteita tulee aina käyttää niin, ettei häiriötä aiheudu.

17. Koirat on alueella pidettävä kytkettynä tai omalla palstalla, pitävällä aidalla suljetulla alueella. Kissojen pääsy lasten leikkipaikoille tulee estää. Alueella ei saa pitää kotieläimiä.

18. Kaiken rakentamisen tulee tapahtua rakentamismääräysten ja alueelle hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Kaikenlaiseen rakentamiseen palstoilla tulee saada hallituksen lupa ennen töiden aloittamista.

19. Maa-ainesten kuljettamiseen pois palstalta tarvitaan aina maanomistajan lupa, jota haetaan yhdistyksen hallitukselta.

20. Jäsenet vastaavat, että heidän vieraansa sekä heidän toimeksiannostaan alueella töitä tekevät noudattavat myös näitä sääntöjä.

21. Näiden sääntöjen noudattamista valvoo yhdistyksen hallitus ja sen tehtävään asettamat henkilöt.

22. Näiden sääntöjen jatkuva noudattamatta jättäminen huomautuksista huolimatta on peruste jäsenen erottamiseen yhdistyksestä ja vuokrasuhteen purkamiseen ja hänen on korvattava mahdollisesti aiheuttamansa vahinko.

Nämä säännöt on hyväksytty Kumpulan siirtolapuutarhayhdistys r.y:n kevätkokouksessa 20. päivänä toukokuuta 2007.

1) Muita noudatettavia yhdistyksen ohjeita ovat mm. rakentamisohjeet, Kumpulan siirtolapuutarhurin opas, Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys r.y:n säännöt, vuokrasopimukset


 

Vesijohtoverkoston aukaisu ja sulku

 
Siirtolapuutarha-alueen vesijohtoverkosto huolletaan talkootiimin voimin, nimetyn vesijohtoverkoston hoitajan johdolla, välikäytävällä sijaitsevan vesipylvään palstakohtaiseen päähanaan asti. Tästä eteenpäin kukin palstalainen vastaa oman palstansa vesijärjestelmien huoltamisesta.
 
Koska vesijohtoverkoston huoltotoimet vaativat liikkumista välikäytävillä, on palstalaisten huolehdittava, ettei niillä ole kulkua haittaavia esteitä, kuten tavaroita tai kasvillisuutta.
 
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan talkootiimin toimintaan, ota yhteyttä vesijohtoverkoston hoitajaan.
 
Vesijohtoverkoston sulku syksyllä
 
Verkoston sulkeminen ja tyhjennys jäätymisen estämiseksi tapahtuu mahdollisimman myöhään loppusyksystä ennen pakkaskauden alkua, yleensä lokakuun loppupuolella. Tarkka aikataulu määräytyy vuosittain säiden ja talkootiimin ajankäyttömahdollisuuksien mukaan.
 
Sulkeminen toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensin (1.) suljetaan veden syöttöventtiilit, jolloin paine putkistossa alenee tai häviää kokonaan. Seuraavaksi (2.) suoritetaan verkoston tyhjennys puhaltamalla sinne paineilmaa ja päästämällä jäännösvesi ulos verkoston määrätyistä ääripisteistä. Tällöin on normaalia, että joitakin hanoja on tiimin toimesta avattu ja niistä saattaa valua vettä tai suhista paineilmaa. Älä koske hanoihin tässä vaiheessa.
 
Palstalaisen toimenpiteet syksyllä
 
 1. Tarkkaile sääolosuhteita ja ryhdy alla oleviin toimenpiteisiin hyvissä ajoin ennen pakkasten oletettua tuloa.
 2. Varmista, että palstasi päähana on kiinni ja pidä se suljettuna vaikka (1.) paine putkistosta olisi jo kadonnut.
 3. Irrota palstallesi menevä vesiletku päähanasta.
 4. Paineilmapuhalluksen (2.) aikana ei päähanoihin saa koskea. Talkootiimi availee ja sulkee hanoja tällöin tarpeensa mukaan. Muiden avuliaitakaan toimenpiteitä ei suvaita, koska ne häiritsevät verkoston järjestelmällistä tyhjentämistä. Älä siis tällöin koske hanoihin, olivat ne missä asennossa tahansa.
 5. Tyhjennä ja suojaa palstallesi asentamasi johdot, letkut, säiliöt, varaajat yms. tarpeen mukaan jäätymisen estämiseksi. Kaikki palstan vesijohdot ja niihin liittyvät laitteet päähanasta alkaen ovat kunkin palstalaisen omalla vastuulla.
 6. Huolehdi, etteivät liitosletkusi, kasvillisuus, tavara tai muut esteet haittaa huoltohenkilöiden liikkumista välikäytävillä.
 
Vesijohtoverkon aukaisu keväällä
 
Verkoston avaaminen keväällä tapahtuu mahdollisimman aikaisin, kun jäätymisen vaaraa ei enää ole. Tarkka aikataulu määräytyy vuosittain säiden ja talkootiimin ajankäyttömahdollisuuksien mukaan.
 
Palstalaisten toimenpiteet keväällä
 
 1. Tarkkaile sääolosuhteita ja ryhdy alla oleviin toimenpiteisiin heti kun yöpakkaset hellittävät ja routa alkaa sulaa.
 2. Varmista, että palstasi päähana on kiinni.
 3. Voit halutessasi kytkeä palstallesi menevän vesiletkun päähanaan jo ennen veden aukaisua, kunhan varmistat, että palstan vesijohdot ja niihin liittyvät laitteet ovat toimintakunnossa, eivätkä voi vahingoittua vaikka päähanaasi jouduttaisiin aukaisemaan. Huomaa myös aluksi veden mukana tulevan ilman vaikutus. Kaikki palstan vesijohdot ja niihin liittyvät laitteet päähanasta alkaen ovat kunkin palstalaisen omalla vastuulla.
 4. Huolehdi, etteivät liitosletkusi, kasvillisuus, tavara tai muut esteet haittaa huoltohenkilöiden liikkumista välikäytävillä.
 5. Ilmoita havaitsemistasi vuodoista ja vaurioista välittömästi vesijohtoverkoston hoitajalle.
 6. Pidä palstasi päähana kesäkaudella aina suljettuna, kun palstallasi ei ole ketään paikalla. Tällöin ei pääse syntymään suuria vahinkoja letkuvuodoista tai muiden vesilaitteiden vaurioitumisesta.

Sähkömittareiden luku

Tiedot sähkön kulutuksesta kerätään siten, että kukin jäsen lukee mökkinsä sähkömittarin itse. Lukema toimitetaan taloudenhoitajalle lomakkeella, joka toimitetaan kesällä ilmestyvässä Kumpulan Viestissä. Lomake tulee myös ladattavaksi tältä sivulta. Maksut kerätään palstan muiden vuosimaksujen yhteydessä heinäkuussa.


 


 

Liity Kumpulan siirtolapuutarhayhdistyksen Facebook-ryhmään!

Pääset mukaan debattiin, tutustut muihin, saat tiedon tapahtumista helposti ja saat hyviä ja nopeita vastauksia pulmiin.  

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?